top of page

HES

İçinde bulunduğu her projede çevre konusunda çok duyarlı bir strateji izleyen BME ENERJİ, geliştirdiği yüksek kapasiteli projeleri kendi uzman kadrosu ve yüksek kalite standartlarıyla hayata geçirerek, Türkiye'de temiz ve sürdürülebilir enerji konusunda büyüyerek global bir marka haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde yer alan hidroelektrik santralleri de ülkelerin sahip oldukları su kaynaklarından azami derecede yararlanmak için yatırım yapılan önemli yapılardır.

tr-map-1_edited.png
CONS-2.png
CONS-2.png
CONS-2.png

Hidroelektrik santralleri projelerinin fizibilite aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar her adımında anahtar teslim hizmetler sunmaktayız. Her su yapısının özgün olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ulusal ve uluslararası stratejik ortaklarımızla birlikte özel sorunlara kendimize has çözümler üretmekteyiz.

Minimum maliyet ve optimum üretim koşullarını göz önünde bulundurarak, uygulama aşamasından önce su temini ve tasarım parametrelerindeki belirsizliklerin minimize edilmesi genel ilkelerimizdendir. Böylelikle yatırımcılarımıza yatırımlarının güvenirliği noktasında en etkin hizmeti vermekteyiz.

Hidroelektrik santralleri projelerinin fizibilite aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar her adımında anahtar teslim hizmetler sunmaktayız. Her su yapısının özgün olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ulusal ve uluslararası stratejik ortaklarımızla birlikte özel sorunlara kendimize has çözümler üretmekteyiz.

Minimum maliyet ve optimum üretim koşullarını göz önünde bulundurarak, uygulama aşamasından önce su temini ve tasarım parametrelerindeki belirsizliklerin minimize edilmesi genel ilkelerimizdendir. Böylelikle yatırımcılarımıza yatırımlarının güvenirliği noktasında en etkin hizmeti vermekteyiz.

Proje formülasyonlarının geliştirilmesinde kullandığımız metodolojiler sadece yaygın olarak kullanılan klasikleşmiş yaklaşımları değil ayrıca yenilikçi uydu teknolojilerini, atmosferik model ürünlerini, hidrolojik modelleri, hidrojeolojik etütleri ve yapay sinir ağları gibi gelişmiş tekniklerini de kapsamaktadır.

BME ENERJİ eşsiz çözümü ile, herhangi bir havzada 48 saat öncesinden atmosferik tahmin modellerini kullanarak taşkın miktarı hakkında yüksek doğrulukta tahminlerde bulunabilmektedir. Tesislerin işletmesinde gerçek zamanlı taşkın tahminleri ile BME ENERJİ ürünleri yatırımcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Image by Nareeta Martin

HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Hidroelektrik santrallerdeki elektrik üretiminin temel prensibi; yüksek potansiyel enerjisi bulunan suyun belli bir yükseklikten türbinlere iletilip mekanik enerjiye dönüştürülmesine ve içeriğindeki jeneratör yardımıyla elektrik enerjisi elde edilmesine dayanır. Suyun geldiği ve enerjiye dönüştürüldüğü bu yükseklik farkına “düşü” denir. Jeneratör çıkışından elektrik transformatörler yardımıyla uygun voltaja dönüştürülür ve iletim hattına verilir.

Image by Gary Yost

PROJELERİMİZ

CONS-2.png

HİSAR HPP                                                                                                6,2 MW

ELAZIĞ / TÜRKİYE

CONS-2.png

TEPEHAN HPP                                                                                         17,5 MW

MALATYA / TÜRKİYE

CONS-2.png

AKSU HPP                                                                                                 5,77 MW

ADIYAMAN / TÜRKİYE

power-energy_8.jpg
bottom of page